Intervisie voor advocaten helpt je bij het voeren van je praktijk.

Regel nu vast je intervisie en investeer in een beter zelfinzicht en effectiever gedrag.

 

Loop jij als advocaat ook wel eens aan tegen zaken als:

 • Het voeren van een slechtnieuwsgesprek;
 • Werkstress;
 • Omgaan met lastige cliënten.

Dit soort onderwerpen leent zich uitermate goed voor intervisie.

 

Waardeverhogend

Promenant Training en Coaching begeleidt intervisiebijeenkomsten voor advocaten. Deze zijn verplicht vanuit de Orde van Advocaten. Kortweg komt intervisie erop neer dat je waardeverhogend werkt aan een betere praktijkvoering.

Drs. Joyce Dieleman van Promenant Training en Coaching is intervisiebegeleider, (team)coach en trainer. Vanuit haar communicatieachtergrond is zij facilitator voor groepen en weet zij deze optimaal te begeleiden. Zij bewaakt zowel het proces als het gevoel van veiligheid binnen de groep. Haar niet-juridische achtergrond is een pré bij intervisie voor advocaten. Zij duikt niet in de inhoud, heeft een frisse blik en is onafhankelijk.

 

Voor professionals

Intervisie voor advocaten is een georganiseerde manier om je deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van je werk te verbeteren.  Deze manier van gestructureerde gespreksvoering is in het leven geroepen om professionals te helpen beter te worden in hun werk.

 

Voorbeeld van een bijeenkomst

Een rustige en veilige setting van zeven advocaten en een gespreksleider.

Een van de advocaten – we noemen hem Tjeerd – brengt een casus in: “Ik twijfel soms of ik wel de juiste adviezen geef’”.

De andere advocaten stellen open vragen, bedoeld om verheldering te verkrijgen.

 • Wanneer slaat de twijfel toe?
 • Wat gebeurt er dan bij jou?
 • Wat merk je aan je cliënt?
 • Hoe handel je precies?
 • Wat denk je dan?
 • Wanneer heb je er geen last van?

Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie. Tjeerd bekijkt vervolgens of het nodig is om zijn vraag te herformuleren.

Daarna volgt de adviesronde. De deelnemers geven tips of dragen adviezen en mogelijkheden aan die Tjeerd kunnen helpen bij zijn vraag.

De sessie wordt afgesloten met de reactie van Tjeerd en hij geeft aan welk advies voor hem nuttig is geweest.

Hierna volgen een tweede en eventueel een derde ronde met een nieuwe casus.

 

Verschillende methoden

 • Bovenstaande voorbeeld beschrijft de Incidentmethode, een veelgebruikte manier van intervisie voor advocaten.
 • Eveneens inzetbaar is de Socratische methode. Hierbij worden aan de hand van een strakke structuur vragen gesteld. Deze hebben tot doel een verdieping van het denken. Hierdoor krijgen zowel de casus-inbrenger als de overige deelnemers inzicht in hun eigen proces. Het aandragen van adviezen blijft bij deze methode achterwege.
 • Wellicht confronterend, maar zeker leerzaam, is de methode Professioneel roddelen. Hierbij hoort de inbrenger van een afstand feedback op zijn handelen aan, zonder hierop onmiddellijk te reageren. Hierdoor krijgt hij dus een spiegel voorgehouden vanuit de groep. Onderling respect staat bij deze methode op de voorgrond.

 

De ideale intervisiegroep

 • Opereert vanuit wederzijds vertrouwen. Omdat alles binnenskamers blijft;
 • Kent een balans tussen halen en brengen (je deelt kennis, vaardigheden en energie en benut ze van anderen);
 • Is gedisciplineerd. Je bent erbij. (Tenzij je ziek bent natuurlijk.)

 

De rol van de gespreksleider

De intervisiegroep wordt gefaciliteerd door een gespreksleider. Deze:

 • maakt afspraken over geheimhouding;
 • faciliteert een open en leerrijk groepsklimaat;
 • ziet toe op een juiste manier van vragen stellen;
 • bewaakt de tijd;
 • bewaakt het proces;
 • zet de meest aangewezen interventies in;
 • verstrekt het bewijs van deelname;

 

Praktisch:

 • De leden van een intervisiegroep komen twee tot vier keer jaar (in totaal acht uur per jaar) samen onder begeleiding van een intervisor.
 • Voor intervisie krijg je maximaal vier opleidingspunten per jaar.
 • Elke deelnemer denkt van tevoren na over de casus die hij wil inbrengen.
 • Elke deelnemer ontvangt een bewijs van deelname.
 • De kosten bedragen per € 360,-, excl. btw. per deelnemer voor acht uur intervisie per jaar.

 

Meer weten?

Neem contact op met:

Joyce Dieleman, Promenant Training en Coaching. Tel.: 06-20972059.

Of vul de aanvraag in, rechts op deze pagina.