Als een ‘Carrièretijger’ bewoog ik me vele jaren in de wereld van de grote uitgeverijen als hoofd- en eindredacteur van bekende bladen. Ook adviseerde ik ondernemers op het gebied van communicatie. Als lid van de Debating Club Breda gaf ik workshops debatteren. Tot ik in 2008 gedwongen door een ingrijpende hartoperatie tot stilstand kwam.

Mijn bewustzijn zond duidelijke signalen uit. Tijd voor het wijzigen van mijn koers. Bij de Debating Club Breda had ik diep van binnen allang ontdekt, dat training geven mij vrolijk maakte. Enthousiast volgde ik diverse cursussen variërend van speechen als Obama tot de Retorica van het lichaam. Ik voelde me als een vis in het water in het contact met mensen. Hieruit vloeide mijn besluit voort om de opleiding tot coach bij BGL & Partners in Driebergen te volgen.

Ik leerde veel techniek zoals doorvragen, observeren, teruggeven en confronteren. Uitstekende hulpmiddelen in combinatie met mijn heldervoelendheid. Het voordeel hiervan is dat ik al in een vroeg stadium mensen kan herkennen in hun gevoel en daardoor ook erkennen en begrijpen. Een goede stimulans om mensen ook daadwerkelijk te bewegen naar hun gevoel te gaan. Ik ben de hele dag blij en barst van de energie door een gesprek waarbij we rechtstreeks vanuit het hart praten. De taal komt als vanzelf zonder denken, pure uiting!

De wisselwerking tussen het geven van uiteenlopende trainingen in combinatie met individuele coaching laat me ten volle én bewust leve