Samenwerking in teamverband: kwetsbaar en krachtig. Op het moment dat de balans verstoord wordt en het evenwicht in het team zich niet meer vanzelf herstelt.

Casus

‘He Floris, wat ben je vroeg?’ ‘De rij bij de koffieautomaat is tegenwoordig klein’, klinkt het cynisch uit de mond van Sjoerd. Hij vertelt niet dat hij Martha, die sinds vorige week door de reorganisatie niet meer welkom is, erg mist. En die nieuwe, die zogenaamd over de juiste capaciteiten beschikt om aan de modernisering van zijn bedrijf te voldoen, daar kan hij maar niet aan wennen. Hoe zal het verder gaan met mijn functie? Die zal ook wel op de schop gaan, denkt Sjoerd zwartgallig. ‘Nou, ja , je koffie is in ieder geval nog lekker warm,’ probeert Floris de sfeer op te peppen. Sjoerd hoort de boodschap niet.

Teamcoaching

Joyce Dieleman trad in gesprek met het team. Zij werkte met een ‘talking stick’; een instrument dat degene die aan het woord is in staat stelt zijn verhaal te doen, zonder enige druk van tijd of veroordeling. Door de sfeer van vertrouwen die Joyce Dieleman hiermee creëerde, kreeg iedereen de kans zijn gevoel te uiten, ook de collega’s die bijna nooit hun mening gaven. Vervolgens liet ze de teamleden op elkaar reageren. Joyce Dieleman analyseerde de situatie door de knelpunten daadwerkelijk én invoelend te benoemen. Ze merkte het verdriet om het verlies van de oude collega’s op, evenals de onzekerheid over de eigen baan. Daarnaast duidde ze de pogingen van de nieuwe teamleden om hun plaats te veroveren. En de ontstane gewoonte om elkaar te overschreeuwen in plaats van te luisteren naar elkaar.

Resultaat

Nu alles bloot lag, konden er gezamenlijk nieuwe afspraken worden gemaakt. In een later stadium bleek bij de terugkoppeling dat deze inderdaad leidden tot gewenst gedrag. Dit uitte zich doordat de teamleden nu daadwerkelijk naar elkaar luisterden en elkaar durfden aan te spreken op gedrag of nalatigheid. Weglachen en overschreeuwen verdwenen als sneeuw voor de zon.

Teamcoaching voor elk team dat behoefte heeft aan een open geest

Het aanboren van de creativiteit, het ontdekken van de gezamenlijke passie of het stimuleren van complementair werkende teamleden; Joyce Dieleman helpt het team graag op weg.

Praktische informatie

Teamcoaching tot maximaal zeven personen kan plaatsvinden bij Promenant Training en Coaching in Dorst. Voor grotere groepen zijn alternatieve locaties beschikbaar.